بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم استخدامی شرکت تجهیزات پرتوپایش

- لطفا تمامی موارد زیر را با دقت تکمیل نمایید
- تکمیل موارد *دار الزامیست.

مشخصات فردی

---------------------------------------

لطفا شماره همراه فعال خود را جهت برقراری ارتباطات بعدی بهمراه صفر اول وارد نمایید

 

لطفا شماره محل سکونت خود را بهمراه پیش شماره شهر مربوطه وارد نمایید

مشخصات تحصیلی

---------------------------------------

لطفا شرح دیگر مقاطع تحصیلی خود را به تفکیک : مدرک تحصیلی ، رشته تحصیلی ، سال اخذ مدرک ، نام دانشگاه و شهر محل تحصیل ذکر نمایید.

دوره های آموزشی

---------------------------------------

لطفا شرح دوره های گذرانده شده را به تفکیک : نام دوره ، نام موسسه آموزشی ، مدت دوره و شرح آموزش های ارائه شده ذکر نمایید.

سوابق کاری

---------------------------------------

لطفا شرح سوابق کاری خود را به تفکیک : نام مرکز ، زمینه فعالیت مرکز ، سمت/مسئولیت در مرکز ، مدت همکاری ، علت قطع همکاری و شماره تلفن مرکز (بهمراه کد شهر) ذکر نمایید.

مهارت ها و توانایی ها

---------------------------------------

لطفا شرح نرم افزار های عمومی و تخصیی آشنا را به تفکیک : نام نرم افزار و میزان مهارت (ضعیف ، متوسط ، خوب یا عالی) ذکر نمایید.

لطفا سایر مهارت ها و توانایی های خود را شرح دهید.

لطفا میزان حقوق درخواستی خود را به تومان ذکر فرمایید

تایید تمامی موارد *