بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم استخدامی شرکت تجهیزات پرتوپایش

- تکمیل موارد *دار الزامیست.
- پس از تکمیل و ارسال فرم و دریافت پیام تایید شده ، رزومه شما به این شرکت ارسال شده و در صورت نیاز ظرف یکماه با شما تماس خواهد گرفته شد ، خواهشمند است از هرگونه پیگیری بعدی و تماس با این شرکت جدا خودداری فرمایید.

مشخصات فردی

ویژه متاهلین

ویژه آقایان

شماره همراه با صفر اول وارد گردد

مشخصات محل سکونت

لطفا شماره تلفن را بهمراه پیش شماره شهر مربوطه با صفر اول وارد نمایید

مشخصات تحصیلی

* لطفا ابتدا ____________ را پاک و سپس موارد درخواستی را به جای آن درج تمایید.
* درصورت داشتن موارد بیشتر ، در سطر جدید و با عنوان شماره 2 - و 3 - و ... به همان ترتیب موارد را وارد نمایید.

* لطفا ابتدا ____________ را پاک و سپس موارد درخواستی را به جای آن درج تمایید.
* درصورت داشتن موارد بیشتر ، در سطر جدید و با عنوان شماره 2 - و 3 - و ... به همان ترتیب موارد را وارد نمایید.

سوابق کاری

* لطفا ابتدا ____________ را پاک و سپس موارد درخواستی را به جای آن درج تمایید.
* درصورت داشتن موارد بیشتر ، در سطر جدید و با عنوان شماره 2 - و 3 - و ... به همان ترتیب موارد را وارد نمایید.

سایر معلومات

* لطفا ابتدا ____________ را پاک و سپس موارد درخواستی را به جای آن درج تمایید.
* درصورت داشتن موارد بیشتر ، در سطر جدید و با عنوان شماره 2 - و 3 - و ... به همان ترتیب موارد را وارد نمایید.

سایر موارد

به تومان

تمامی موارد درج شده در این فرم مورد تایید اینجانب بوده و در صورت درخواست ، اصل مدارک و مستندان مربوطه در اسرع وقت قابل ارائه به آن شرکت میباشد. *