فرم

فرم ها در واقع نقطه شروع برای هر فعالیت مفیدی در وب می باشند . آنها موثر ترین روش برای جمع آوری اطلاعات از مخاطبان می باشند . یک فرم از یک یا چند فیلد یا همان قلم اطلاعاتی (همانند متن ، عدد ، انتخاب از لیست و ...) تشکیل شده است که کاربر می تواند اطلاعاتی را در آن وارد و ارسال نماید .

یک فرم به گروهی از ورودی ها اطلاق می شود که در یک وب پیچ امکان جمع آوری اطلاعات را بروشی ساخت یافته فراهم می سازد .

طراحی ساخت فرم های تحت وب و طراحی بانك اطلاعاتی كه اطلاعات را بتوان در آن ذخیره و از آن بازیابی كرد فرآیندی پیچیده و نیاز به تخصص و تجربه دارد و این مستلزم صرف زمان و هزینه است .هدف آنلاین فرم ، تسهیل در فرآیند ساخت انواع فرم آنلاین است .به نحوی که کاربر تنها با کلیک ماوس و تایپ عناوین دلخواه ، یک فرم کامل آنلاین را ایجاد و در معرض دید مخاطبان خود قرار دهد .

تعدادی از نمونه فرم های ساخته شده با آنلاین فرم عبارتند از :

نمونه فرم نظر سنجی همایش

فرم نظر سنجی محصولات کارخانه

فرم تقاضای مرخصی

نمونه فرم استخدام

فرم رضایت مشتری